List of zarubezhneft group’s licenses in the russian federation

LICENSES OWNED IN 2020 LICENSES OWNED IN 2020:

  • 12 development licenses for production of hydrocarbons
  • 9 exploitation licenses for geological survey, exploration and production of hydrocarbons
  • 2 licenses subject to the conditions of entrepreneurial risk for prospecting and evaluation of hydrocarbon deposits
No. License No. Project operator Blocks, plots, deposits License terms
1 ORB 00896 NE Orenburgnefteotdacha JSC Kirsanovskoye 09/23/2009–05/31/2033
2 ORB 00898 NE Pashkinskoye 09/30/2009–05/31/2033
3 ORB 03072 NE Chernovskoye 09/14/2017-05/31/2033
4 ULN 09132 NR Ulyanovskneftegaz LLC Radishchevskiy 04/30/200808/03/2030
5 ULN 09135 NE Slavkinskoye 04/30/2008-07/01/2038
6 ULN 14582 NE Kondakovskoye 10/01/2008-07/01/2038
7 ULN 09133 NE Ruzhevskoye 04/30/2008-09/10/2026
8 ULN 09134 NE Sulakskoye 04/30/2008-09/10/2026
9 ULN 09223 HP ZARUBEZHNEFT-Dobycha Samara LLC Yuzhno-Pcheliny 05/10/2017-05/10/2022
10 ORB 03336 HP Turgayskiy 04/01/2020-03/27/2045
11 НРМ 00688 NR JC RUSVIETPETRO LLC Central Khoreyver Uplift-1, Slivka Severo-Khosedayuskoye 09/08/2008-06/10/2033
12 NRМ 00689 NR Central Khoreyver Uplift-2, Visovoye 09/08/2008-06/10/2033
Central Khoreyver Uplift-2, Verkhnekolvinskoye
13 NRМ 16167 НP Central Khoreyver Uplift-2, Visovoye 10/13/2016-10/02/2023
Central Khoreyver Uplift-2, Verkhnekolvinskoye
14 NRМ 00690 NR Central Khoreyver Uplift-3, Zapadno-Khosedayuskoye named after D. I. Sadetsky 09/08/2008-06/10/2023
Central Khoreyver Uplift-3, Sikhoreyskoye
Central Khoreyver Uplift-3, Vostochno-Sikhoreyskoye
Central Khoreyver Uplift-3, Severo-Sikhoreyskoye
15 NRМ 00691 NR Central Khoreyver Uplift-4, Severo-Oshkotynskoye 09/08/2008-06/10/2033
Central Khoreyver Uplift-4, Syurkharatinskoye
Central Khoreyver Uplift-4, Pyuseyskoye
Central Khoreyver Uplift-4, Yuzhno-Syurkharatinskoye
Central Khoreyver Uplift-4, Urernyrdskoye
Central Khoreyver Uplift-4, Vostochno-Yanemdeyskoye
16 NRМ 00841 HP Zapadno-Yareyyaginskoye 07/19/2019-07/19/2044
17 NRМ 16129 NE ZARUBEZHNEFT-Dobycha Kharyaga LLC Kharyaga 08/01/2016-12/31/2031
18 SLH 15508 NE Severo-Karasevskoye OGC LLC Lutseyakhskoye 03/01/2013-02/15/2033
19 HMN 03659 NR ZN ZS LLC Salymsky-3 12/18/2019-06/01/2030
20 HMN 03660 NR ZN ZS LLC Salymsky-5 12/19/2019-06/01/2030
21 ORB 03057 NE UNGP JSC Kopanskoye 07/21/2017-12/31/2063
22 ORB 03055 NE Berdyanskoye 07/21/2017-12/31/2060
23 ORB 03056 NE Chkalovskoye 07/21/2017-12/31/2077